Νέα
Διακρατική Συνάντηση στο Βέλγιο

Η 2η Διακρατική Συνάντηση του έργου SecureHealth διήρκησε δύο ημέρες και πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες και φιλοξενήθηκε από την CREOBIS στα γραφεία της EVBB. Οι συμμετέχοντες που δεν μπορούσαν να ταξιδέψουν στο Βέλγιο συμμετείχαν στη συνάντηση εξ αποστάσεως μέσω Zoom. Η συνάντηση ξεκίνησε με μια σύντομη επισκόπηση των ενεργειών που πραγματοποιήθηκαν κατά τις δραστηριότητες I01 & […]

Read more