Προστασία δεδομένων

Σε έναν κόσμο που βασίζεται ολοένα και περισσότερο στα δεδομένα, η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο δεν είναι πλέον μόνο μέλημα των ειδικών.

Οι κυβερνοεπιθέσεις στον κλάδο της υγειονομικής περίθαλψης μπορεί να έχουν τεράστιες συνέπειες, πέρα από την οικονομική απώλεια και την παραβίαση της ιδιωτικής ζωής.

Με το έργο SecureHealth, θέλουμε να υποστηρίξουμε τα άτομα στην απόκτηση και την ανάπτυξη βασικών ικανοτήτων για την αντιμετώπιση ζητημάτων προστασίας δεδομένων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης.

Το έργο έχει ως στόχο:

  • Την ανάπτυξη ενισχυμένων περιφερειακών και διαπεριφερειακών συνεργασιών για να διασφαλιστεί ότι επαρκής αριθμός εργαζομένων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης θα λάβει τη σωστή εκπαίδευση με βάση τις τρέχουσες ανάγκες,
  • Την σύνδεση τη εκπαιδευτικής και επαγγελματικής κατάρτισης με τον κλάδο της υγείας και τους οργανισμούς πιο συστηματικά και συνεκτικά,
  • Την αύξηση της ευαισθητοποίησης και βελτίωση της γνώσης σχετικά με την προστασία της ιδιωτικής ζωής των δεδομένων των ασθενών.

Εάν θέλετε να μάθετε περισσότερα για αυτό το έργο, επικοινωνήστε μαζί μας στο info@secure-health.eu.