Φυλλάδιο διάδοσης

Φυλλάδιο με βασικές πληροφορίες σχετικά με το έργο που θα χρησιμοποιηθεί για την προώθηση του έργου και τη διάδοση των αποτελεσμάτων.