Στόχοι του έργου

Υποστηρίζοντας κατάλληλα τα άτομα στην αντιμετώπιση θεμάτων προστασίας δεδομένων στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, στοχεύουμε:

  • στην αύξηση της απασχολησιμότητας στον τομέα της υγείας
  • στην ενίσχυση της διαφάνειας των τομεακών δεξιοτήτων και προσόντων των υπαλλήλων προστασίας δεδομένων
  • στην προετοιμασία ενός εκπαιδευτικού προγράμματος για Υπεύθυνους Προστασίας Δεδομένων (ΥΠΔ) στον τομέα της υγείας και εκπαιδευτές που θα μοιραστούν μια κοινή μαθησιακή εμπειρία
  • στην ανάπτυξη ενός νέου συστήματος καθοδήγησης από ομοτίμους που θα συνδέσει την επαγγελματική εκπαίδευση στον τομέα της ιδιωτικής ζωής
  • στην ενίσχυση της διακρατικής κινητικότητας για τους ΥΠΔ στον τομέα της υγείας, οδηγώντας σε μεταφορά γνώσης και νέες ευκαιρίες απασχόλησης

Θέλετε να μάθετε περισσότερα για τους κύριους στόχους μας; Επικοινωνήστε μαζί μας!