Διακρατική Συνάντηση στο Βέλγιο

Η 2η Διακρατική Συνάντηση του έργου SecureHealth διήρκησε δύο ημέρες και πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες και φιλοξενήθηκε από την CREOBIS στα γραφεία της EVBB. Οι συμμετέχοντες που δεν μπορούσαν να ταξιδέψουν στο Βέλγιο συμμετείχαν στη συνάντηση εξ αποστάσεως μέσω Zoom.

Η συνάντηση ξεκίνησε με μια σύντομη επισκόπηση των ενεργειών που πραγματοποιήθηκαν κατά τις δραστηριότητες I01 & IO2 και μια πιο λεπτομερή συζήτηση σχετικά με το εκπαιδευτικό υλικό για τις ενότητες:

  • Joint VET Curriculum
  • Awareness-raising curriculum

Το εκπαιδευτικό υλικό θα δημοσιευτεί μέσω της ηλεκτρονικής εργαλειοθήκης εκμάθησης, η οποία ήταν το επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη της συνάντησης για τον καθορισμό των απαιτήσεων και των αναγκών που πρέπει να ικανοποιηθούν ώστε η εργαλειοθήκη να προσφέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα και λειτουργικότητα. Ετοιμάστηκε μια ζωντανή επίδειξη καλών πρακτικών για τον προσδιορισμό και την αποτελεσματική ρύθμιση της τελικής ενότητας εργαλειοθήκης.

Το επόμενο σημαντικό θέμα της ημερήσιας διάταξης της συνάντησης ήταν η ατζέντα του IO3 και οι δραστηριότητές του με κύρια θέματα προετοιμασία υλικού βίντεο, τοπική προσαρμογή και προσαρμογή εκπαιδευτικού υλικού ανά χώρα, δοκιμές διαδικτυακής πλατφόρμας και προθεσμίες.

Μέρος των δραστηριοτήτων του IO3 είναι η εκπαίδευση και η πρακτική εφαρμογή της διάδοσης της γνώσης του έτοιμου υλικού στους συμμετέχοντες. Ως μία από τις κύριες δραστηριότητες του έργου, οι εταίροι συζήτησαν τις επιλογές του για την καλύτερη εφαρμογή. Η τελευταία ατζέντα της συνάντησης ήταν η στρατηγική επικοινωνίας, όπου οι εταίροι συζήτησαν και αναζήτησαν λύσεις σχετικά με την εγγραφή των συμμετεχόντων και τη διάρκεια του έργου μετά την επίσημη ημερομηνία λήξης του.