Διακρατική συνάντηση στο Ζάγκρεμπ

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 21 και 22 Οκτωβρίου στο Hrvatska komora medicinskih sestara (Κροατικό Νοσηλευτικό Συμβούλιο) στο Ζάγκρεμπ. Η πρώτη ημέρα της συνάντησης ήταν ανοιχτή στους εκπροσώπους της ομάδας στόχου καθώς και στους σχετικούς φορείς.

Τα αποτελέσματα του IO1 παρουσιάστηκαν με τη μορφή τελικής αναδημοσίευσης που περιελάμβανε ανάλυση κατάστασης, σημαντικά αποτελέσματα έρευνας γραφείου, αποτελέσματα έρευνας πεδίου. Η έρευνα εντόπισε τις πιθανές εκπαιδευτικές μονάδες/ενότητες που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια της IO2 ως μέρος της προετοιμασίας του εκπαιδευτικού υλικού.

Με βάση τα αποτελέσματα του IO1 υπήρξαν τελικά συμπεράσματα μεταξύ των εταίρων που αναβαθμίζουν τις soft skills και τις βασικές δεξιότητες που θα έπρεπε να αντιμετωπιστούν στο έργο μας, καθώς και επιχειρήματα σχετικά με τον τρόπο εκπαίδευσης.

Η δεύτερη μέρα της συνάντησης του διακρατικού έργου ξεκίνησε με την παρουσίαση και την κατανομή των εργασιών για το IO2. Στην παρουσίαση και στη συζήτηση μεταξύ των εταίρων υπήρξε σαφής καθορισμός των στόχων του έργου και αυτός είναι ο σχεδιασμός δύο Προγραμμάτων Σπουδών ΕΕΚ και οριζόντια εκπαίδευση προστασίας δεδομένων για τους ΥΠΔ και τους εργαζόμενους στον τομέα της Υγείας. Το IO2. θα παράγει το Κοινό Πρόγραμμα Σπουδών ΕΕΚ και το Πρόγραμμα Σπουδών Ευαισθητοποίησης.

Μετά την παρουσίαση του ΙΟ2 οι εταίροι αναθεώρησαν τη στρατηγική επικοινωνίας και το εγχειρίδιο διαχείρισης και τεκμηρίωσης του έργου. Το δεύτερο μέρος της δεύτερης ημέρας ήταν ανοιχτή συζήτηση για όλους τους συμμετέχοντες προκειμένου κάθε πτυχή του έργου να διαφωτιστεί από τους εταίρους.