Vijesti
Međunarodni sastanak u Belgiji

2. Međunarodni sastanak SecureHealth projekta je trajao dva dana i održao se u Bruxellesu. Organizatori kongresa bili su CREOBIS i ured EVBB. Partneri koji nisu mogli doputovati u Belgiju prisustvovali su sastanku putem Zoom-a. Sastanak je započeo s kratkim pregledom obavljenih aktinosti tijelom IO1 & IO2 nakon čega je uslijedila detaljnija rasprava vezana uz materijale […]

Read more