Kontekst projekta

Zdravstvena industrija je zadnjih godina suočena s nizom problema povezanih uz cyber sigurnost čime je čitav zdravstveni sustav suočen s novim izazovima. U svijetu koji je sve više orijentiran na podatke, cyber sigurnost više nije samo predmet interesa za stručnjake. U zadnjih 24 mjeseci, Europa se našla pod nizom do sada neviđenih cyber napada u vidu njihovih globalnih razmjera, utjecaja na poslovni sektor i brzinu širenja.

Karakteristično, napad koji se dogodio u svibnju 2017. godine u Engleskom nacionalnog sustavu je na najbolji mogući način demonstrirao svu ranjivost informacijski sustava (IS) na sve moguće načine. Zdravstvene organizacije predstavljaju entitete koji uživaju visoki stupanj povjerenja te koje sadrže najosjetljivije informacije o pacijentima: ime, datum i rođenje, medicinsku dokumentaciju te podatke o zdravstvenom i socijalnom osiguranju. Obzirom na brojne mane (nizak proračun, nedostatak IT organizacije, preveliko korištenje naslijeđenih i zastarjelih sustava), sudionici u zdravstvenom sustavu su postali lake mete hakerima, koji ih izlažu sve većem pritisku i prijetnjama.

Zbog naravi zdravstvenog sustava, isti je suočen s jedinstvenim izazovima obzirom da cyber napadi mogu imati posljedice koje nadilaze financijski gubitak i narušavanje privatnosti.

Zdravstveni sustav je suočen s jedinstvenim izazovima obzirom da cyber napadi mogu imati posljedice koje nadilaze financijski gubitak i narušavanje privatnosti. Opća uredba o zaštiti osobnih podataka (EU) 2016/679 koja je izravno primjenjiva u državama članicama od 25. svibnja 2018. godine, zahtjeva od zdravstvenih organizacija da ponovno promisle o tijeku osobnih podataka i o tome kako rukovode i kako nadziru podatke od pacijenata u svrhu usklađivanja s regulativom.

U isto vrijeme, očekivani masovni rast poslova vezanih uz zaštitu osobnih podataka zahtjeva nove vještine, znanja i kompetencije od zdravstvenih radnika. Kao moguću opasnost, zdravstveni sustav je suočen s mogućim problemom neusklađenosti između službenika za zaštitu osobnih podataka/ zaposlenika diljem Europske Unije obzirom na različite obrazovne profile, vještine, kompetencije i najbitnije različite razine legislative/ integracije za zaštitu osobnih podataka.

Projektom SecureHealth
želimo pružiti podršku pojedincima (Službenicima za zaštitu osobnih podataka i drugima) u stjecanju
i razvijanju vještima i ključnih kompetencija vezano uz
pitanja zaštite osobnih podaka u zdravstevnom sustavu.

SecureHealth teži osnažiti glavne dionike s zaposlenicima koji će biti u mogućnosti popuniti prazninu utvrđenih nedostataka u vještinama putem:

 • Razvijanja osnaženog regionalnog i među-regionalnog partnerstva koje će omogućiti da dovoljan zdravstvenih radnika i učitelja dobije odgovarajuću obuku/ edukaciju temeljenu na trenutačnim potrebama;
 • Povezivanjem obrazovnog i strukovnog obrazovanja s zdravstvenim sustavima i organizacijama na sistematičan i koherentan način;
 • Razvijanjem okruženja koje će osnažiti zapošljivost zaposlenika u zdravstvenom sustavu, pružajući odgovarajuće alate koji će poboljšati njihove radne uvjete i kvalitetu pruženih usluga;
 • Poboljšanjem prijenosa vještina i kompetencija s naglaskom na on- line trening postojećih zaposlenika u zdravstvenom sustavu temeljeno na zajedničkom pristupu, uz istovremeno uvođenje inovativnih inicijativa za edukacije/ obuku.
 • Podizanje razine svijesti i poboljšanje znanja o zaštiti osobnih podataka pacijenata kao i pružanjem konkretnih informacija o rastućim pravnim aspektima.

Struktura projekta

Secure Health je strukturiran oko tri (3) glavna intelektualna outputa (IO) i uključivati će implementaciju pet (5) treninga.

IO od projekta su:

I.O. 1: Provođenje gap analize i identificiranje okupacijskog profila za Službenike za zaštitu osobnih podataka u zdravstvenom sustavu.
I.O. 2: Dizajniranje dva strukovna obrazovna curriculuma i horizontalnog usavršavanja u području zaštite osobnih podataka za Službenike za zaštitu osobnih podataka i za zaposlenike u zdravstvenim sustavima;
I.O. 3: Razvoj curriculuma i sheme mentorskog programa za obrazovanje u zdravstvenim sustavima.

Pet treninga su razvijeni za svaku državu partner te uključuju obuku Službenika za zaštitu osobnih podataka za GDPR u Sloveniji, Hrvatskoj, Belgiji, Grčkoj i Cipru. Uspješno pohađanje treninga donosi sljedeće prednosti:

 • osnažuje kooperaciju između organizacija koje su uključene u isto strategijsko partnerstvo.
 • omogućuje službenicima za zaštitu osobnih podataka u malim i srednjim poduzećima da razviju svoje znanje i razumijevanje o nacionalnim i europskim sustavima zaštite osobnih podataka;
 • promovira europske vrijednosti u ovom području
 • pruža mogućnost testiranja razvijenog curriculuma temeljenog na kompetencijama;
 • osnažuje praktičan, radno orijentiran karakter projekta;
 • obrazovni moduli, obrazovni materijal i testovi procjene će se testirati u realnom okruženju;
 • ocjenjuje iskustvo korisnika;

Ciljevi projekta

Ciljevi projekta se mogu podijeliti na nekoliko razina, koje mogu varirati od generalne vizije to konkretnih operacija koje se odnose na outputove. Ciljevi Secure Health projekta su se formulirali tijekom inicijalne faze projekta te faze dizajniranja projekta i odraz su zajedničkog viđenja svih partnera o načinu postizanja optimalnih rezultata.

Glavni ciljevi projekta su:

 • Osnažiti zapošljivost mlađih polaznika i zaposlenika u zdravstvenom sustavu putem pružanja seta vještina vezanih uz zaštitu osobnih podataka, čime će se ostvariti veća povezanost između pojave novih radnih zadataka i nužnih vještina sukladno Uredbi 2016/679.
 • Osnažiti transparentnost, usporedivost i harmonizaciju sektorskih vještina i kvalifikacija zaposlenika koji se bave zaštitom osobnih podataka, pružajući novi okupacijski profil koji uključuje "soft skills" potrebne u području zaštite osobnih podataka.
 • Podruprijeti uspostavljanje dva nova VET curriculuma: pripremanje obrazovnog programa baziranog na ishodima učenja za Službenike za zaštitu osobnih podataka u zdravstvenim sustavima& trenerima koji će pokriti "horizontalno" glavna područja vještina i kompetencija i dijeliti zajedničko iskustvo učenja između njih na europskoj razini te pripremanje curriculuma namijenjenog podizanju svijesti koji će biti praćen jakom shemom mentorstva u svrhu jačanja kapaciteta obrazovanja unutar samih institucija zdravstvenog sustava.
 • Razvijanje nove sheme mentorstva, praćene odgovarajućim Toolboxom, koji će pružiti nužnu vezu između VET obrazovanja i stvarnog posla te osnažiti stvarno učenje o realnim problemima u sektoru zaštite osobnih podataka, temeljeno na stvarnim potrebama zdravstvenih sustava
 • Osnažiti preko- graničnu, transnacionalnu/ interregionalnu mobilnost za Službenike za zaštitu osobnih podaka u zdravstvenom sustavu koja dovodi do prijenosa znanja i novih poslovnih priloga.

Projektni rezultati

Precizan opis rezultata i/ili očekivanih ishoda:

 • Renomirani okupacijski profil za Službenike za zaštitu osobnih podata s prikazom novih vještina
 • Curriculum za Službenike za zaštitu osobnih podataka s mentorskom shemom
 • Curriculum radi podizanja svijesti o zaštiti osobnih podataka za trenutne i buduće zaposlenike
 • Materijali za učenje o zaštiti osobnih podataka te GDPR-u za polaznike i zainteresiranu javnost
 • On line Toolbox za mentorstvo
 • Razvijanje efektivnog sustava razmjene povratnih informacija u svrhu osnaživanja mentorstva

Slobodno nas kontaktirajte putem maila: info@secure-health.eu

Ova publikacija izražava isključivo stajalište njenih autora i Komisija se ne može smatrati odgovornom prilikom uporabe informacija koje se u njoj nalaze.

Projektni broj: 2020-1-SI01-KA202-075881