Međunarodni sastanak u Belgiji

2. Međunarodni sastanak SecureHealth projekta je trajao dva dana i održao se u Bruxellesu. Organizatori kongresa bili su CREOBIS i ured EVBB. Partneri koji nisu mogli doputovati u Belgiju prisustvovali su sastanku putem Zoom-a.

Sastanak je započeo s kratkim pregledom obavljenih aktinosti tijelom IO1 & IO2 nakon čega je uslijedila detaljnija rasprava vezana uz materijale za module:

  • Zajednički VET Curriculum
  • Curriculum podizanja svijesti o zaštiti osobnih podatka

Trening materijal će biti objavljen putem on line "toolboxa", koji je ujedno bio i sljedeća točka dnevnog reda u svrhu definiranja uvjeta i prepostavki koje se trebaju ostvariti kako bi "toolbox" bio učinkovit i funkcionalan. Pripremljena je prezenatcija kvalitetnih rješenja kako bi se utvrdio končani modul "toolbox-a".

Sljedeća glavna točka na dnevnom redu bila je raspored IO3 i njegove aktivnosti pri čemu su glavne točke obuhvaćale pripremu video materijala, lokalne i nacionalne specifičnosti, testiranje on line platforme i rokovi.

Dio IO3 aktivnosti je treniranje i praktična diseminacije znanja i pripremljenih matrijala sudionicima u projektu. Kao jednu od glavnih projektnih aktivnosti, partneri su raspravljali o mogućnosti za najbolju implementaciju. Zadnja točka dnevnog reda bila je komunikacijska strategija, gdje su partneri raspravljali o mogućim rješenjima za uključenost što većeg broja sudionika kao i trajanju projekta nakon njegovog službenog završteka.