Varstvo podatkov

V svetu, ki vse bolj temelji na podatkih, kibernetska varnost ni več samo skrb strokovnjakov.

Kibernetski napadi v industriji zdravstva imajo lahko velike posledice, ki presegajo finančno izgubo in kršitev zasebnosti.
Zato je varstvo podatkov v tem sektorju ključnega pomena.

S projektom SecureHealth želimo podpreti posameznike pri pridobivanju in razvijanju ključnih kompetenc za reševanje vprašanj varstva podatkov v zdravstvenem sektorju.

Namen projekta je:

• Razviti okrepljena regionalna in medregionalna partnerstva za zagotovitev, da bo zadostno število zaposlenih v zdravstvu deležno ustreznega usposabljanja glede na trenutne potrebe,
• Bolj sistematično in skladno povezati izobraževalno in poklicno usposabljanje z zdravstveno industrijo in organizacijami,
• Ozaveščati in izboljševati znanje o varovanju zasebnosti pacientovih podatkov.

Če želite izvedeti več o tem projektu, nas kontaktirajte na info@secure-health.eu.