Informacijska brošura

Zloženka z glavnimi informacijami o projektu, ki se bo uporabljala za promocijo in razširjanje rezultatov.