SecureHealth - Zaščita zasebnosti podatkov v zdravstvenem sektorju

V projektu sodeluje sedem partnerjev iz vse Evrope, ki bodo 24 mesecev sodelovali pri ustvarjanju učnega načrta in zbirke orodij za izboljšanje varstva podatkov v zdravstvenem sektorju.

Končni uporabniki projekta bodo DPO-ji, strokovnjaki za informacijsko varnost, odvetniki odvetniških zbornic, sedanji in bodoči zaposleni v sektorju zdravstvenega varstva, učenci in trenerji, ki bodo uporabljali razvito orodje za učenje in usposabljanje.

Pričakovani rezultati projekta so:

  • Učni načrt za varstvo podatkov
  • Digitalno orodje za usposabljanje, ki ga lahko uporablja ciljna skupina
  • Razširjanje gradiva za ozaveščanje o projektu
  • Dogodki, ki bodo ciljnim skupinam omogočili, da srečajo in izmenjajo svoje ideje.

Koordinator projekta

Projektni partnerji


Projekt je financiran s podporo Evropske komisije. Ta spletna stran odraža samo stališča avtorja in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.

Referenca projekta: 2020-1-SI01-KA202-075881