Mednarodno srečanje v Belgiji

2. mednarodno srečanje projekta SecureHealth je trajalo dva dni in je potekalo v Bruslju, gostil pa ga je CREOBIS v pisarnah EVBB. Udeleženci, ki niso mogli odpotovati v Belgijo, so se srečanju pridružili na daljavo preko Zooma.

Srečanje se je začelo s kratkim pregledom izvedenih akcij med aktivnostmi I01 in IO2 ter podrobnejšo razpravo o izobraževalnem gradivu za module:

  • Skupni kurikulum poklicnega izobraževanja in usposabljanja
  • Kurikulum za ozaveščanje

Gradivo za usposabljanje bo objavljeno prek orodja za spletno učenje, kar je bila naslednja tema na dnevnem redu sestanka. Opredelile so se zahteve in potrebe, ki jih je treba izpolniti, da bo orodje omogočalo želeni učinek in funkcionalnost. Za učinkovito določitev in postavitev končnega modula orodja je bila pripravljena živa predstavitev dobrih praks.

Naslednja večja tema na dnevnem redu sestanka je bila agenda IO3 in njene aktivnosti z glavnimi temami priprava video gradiva, lokalizacija in prilagoditev izobraževalnega materiala posameznim državam, testiranje spletne platforme in roki izvedbe.

Del aktivnosti IO3 je usposabljanje in praktična izvedba širjenja znanja o pripravljenih gradivih udeležencem. O izobraževanju, kot enem izmed glavnih aktivnosti projekta, so partnerji razpravljali o možnostih najboljše izvedbe. Zadnji dnevni red srečanja je bila komunikacijska strategija, kjer so partnerji razpravljali in iskali rešitve glede vpisa udeležencev in trajanja projekta po njegovem uradnem zaključku.