Mednarodno srečanje v Zagrebu

Srečanje je potekalo 21. in 22. oktobra v Hrvaški zbornici medicinskih sester (angl. Croatian Nursing Council; CNC) v Zagrebu. Prvi dan srečanja je bil odprt tako za predstavnike ciljne skupine kot tudi za ustrezne deležnike.

Rezultati IO1 so bili predstavljeni v obliki končnega poročila, ki je vseboval analizo stanja, pomembne rezultate pisarniških raziskav in rezultate terenskega dela. Raziskava je opredelila možne učne enote/module, ki bodo uporabljeni znotraj IO2 aktivnosti, kot del priprave učnega gradiva.
Na podlagi rezultatov IO1 partnerji dosegli končno odločitev glede prerazporeditve mehkih in osnovnih veščine, ki jih je treba obravnavati v našem projektu, ter argumente glede načina usposabljanja.

Drugi dan transnacionalnega projektnega srečanja se je začel s predstavitvijo in delitvijo nalog za IO2. V predstavitvi in ​​kasnejši razpravi med partnerji je prišlo do jasne opredelitve ciljev v projektu, kar je predvsem zasnova dveh učnih načrtov poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter horizontalnega usposabljanja o varstvu podatkov za DPO in zaposlene v zdravstvenem sektorju. IO2. bo izdelal skupni kurikulum poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter kurikulum za ozaveščanje.

Po predstavitvi IO2. partnerji so revidirali Komunikacijsko strategijo in Priročnik za vodenje projektov ter ostalo projektno dokumentacijo. Drugi del drugega dne je bila odprta miza za vse udeležence z namenom opredelitve preostalih vidikov projekta.